TÜRKÇE ETKİNLİKLERİ VE KAVRAM ÇALIŞMALARI

Etkinlikler

Konu ile ilgili akışkan  konuşma, dil çalışması yapma

Amaç

Verilen nesne ya da sözcükleri hatırlayabilme