DRAMA

Etkinlikler

Çeşitli hikaye kitapları dinleme, drama çalışması yapma

Amaç

Başkaları ile olumlu ilişkiler kurabilme, dinlemeyi öğrenme, olayları oluş sırasına göre anlatabilme