DEĞERLER EĞİTİMİ

Etkinlikler

Sosyal ortama katılma ve kendini ifade etme, işbirliği yapma becerilerine başlama, başkalarının tercihlerini fark etme, paylaşma, yaptıklarının sonuçlarını fark etme, ilişkilerinde nazik olma, duygularının farkına varma ve ifade etme

Amaç

Sosyal ortamda bağımsız bulunma, kendini tanıtma, diğerleriyle tanışma, kişisel özelliklerinden bahsetme, konuşurken kendisini dinletme, arkadaşları konuşurken sessizce dinleme, istediğinde onlara sorular sorma vb. becerilerin gelişimine yönelik oyun ve uygulamalar