İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ

Erken yaşlarda yabancı dil eğitiminin, çocukların zihinsel ve duygusal üstünlükleri ve esnekliklerinden dolayı çok daha etkin sonuçlar verdiği kanıtlanmıştır. Ana dillerinde yeni yeni yetkinlik kazanan öğrencilerimiz, ikinci bir dil sisteminin ayrımına varıp o dili de ayrı bir dil olarak benimserler; ikinci bir dille erken yaşta tanışan çocuklar, bu şekilde değişen dünyanın yaygın kullanılan bu diliyle dünya hakkında daha fazla farkındalık kazanma şanslarını arttırırlar. Bu nedenle, Anaokulumuzda Yabancı Dil Etkinliğinin temel amacı İngilizce ile ilk kez tanışan çocuklarımıza bu dili sevdirmek ve diğer kültür ve dillere karşı farkındalık yaratmak ve hoşgörü uyandırmaktadır.