DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ

Dini ve ahlaki eğitimin 4-6 yaş grubu çocuklarda şahsiyet oluşumunda ve sosyo-kültürel kimlik gelişimindeki etkisi, çocuğun bu dönemde, ahlak ve inanç muhtevalı eğitimini ihtiyaç haline getirmektedir. Bu yaş döneminde, çocuğun dini nitelikli ilgi ve merakının gelişigüzel bir şekilde cevaplandırılmaması veya cevapsız bırakılması durumunda çocukta ileriki yaşlarda din ile ilgili birtakım olumsuz düşünce ve davranışların oluşmasına sebep olabilir. Bu yüzden 4-6 yaş grubu çocuğun gelişim özellikleri, din eğitimi verirken dikkat edilmesi gereken bir husus olduğu için bu gelişim dönemini önemsemekteyiz. Burada verilen din dersindeki amaç ise, temel dini bilgiler ve ahlaki değerler, üniteler halinde ele alınarak drama, eğitsel oyun, hikâye, boyama, şiir, şarkı vb. etkinliklerle desteklenerek çocukların anlayabileceği şekilde öğretmek hedeflenmektedir.