MUSTAFA ÖZMEN

Öğr. Gör. MUSTAFA ÖZMEN

Unvan : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Birim / Bölüm : SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ

Email : mozmen@bingol.edu.tr

Dahili : 5035

Oda No :


Mustafa ÖZMEN lisans eğitimini 2016 yılında Hacettepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde, yüksek lisans eğitimini 2019 yılında İnönü Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde "Anne Baba Tutumlarının Özgecilik ile Olan İlişkisinde Empatinin Aracılık Rolü" başlıklı çalışması ile  tamamlamıştır. İlk mesleki deneyimine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Rehabilitasyon Hizmetleri Daire Başkanlığı'nda Uzman Yardımcısı  olarak başlamış olup 04.12.2019 tarihi itibariyle Bingöl Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Derece

Alan

     Üniversite

Yılı

Lisans

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

     Hacettepe Üniversitesi

2016

Yüksek Lisans

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

      İnönü Üniversitesi

2019

Öğr. Gör.: 2019-

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uzman yardımcısı